Šta je dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Privatno zdravstveno osiguranje je osiguranje koje birate dobrovoljno. Možete ga koristiti u privatnim zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor sa osiguravajućom kućom sa kojom imate zaključen ugovor o ovoj vrsti osiguranja.

Naziva se još i dobrovoljno ili dodatno zdravstveno osiguranje. Sve češće se nalazi kao deo paketa benefita prilikom zapošljavanja, ali ga možete ugovoriti i samostalno.

Prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ima mnoge prednosti: na lekarske preglede se ne čeka, jer se zakazuju sistematski i organizovano. Lako dostupni željeni lekari i tretmani, profesionalna usluga u svim segmentima prevencije i zaštite zdravlja. Podrška pri zakazivanju pregleda, pomoć u izboru zdravstvene ustanove i lekara (lekar i zdravstvena ustanova po sopstvenom izboru), i lečenja bez dodatnih troškova.

Internistička ordinacija Nešović prihvata kartice privatnih zdravstvenih osiguranja i to za sve usluge koje su na raspolaganju našim pacijentima, a u skladu sa procedurama koje su propisane od strane osiguravajućih kompanija. Procedure su, u većini slučajeva, slične.

Procedura pri dolasku na pregled

Medicinski kontakt centar osiguranja zakazuje pregled u ime osiguranika i odmah po dogovoru termina, šalje emailom ili faxom UPUT ordinaciji.
Kada osiguranik dođe na pregled, identifikuje se ispravom odgovarajućeg zdravstvenog osiguranja i ličnim dokumentom sa fotografijom. Posle obavljenog pregleda ili usluge, osiguranik i lekar tj ovlašćeno lice se potpisuju na UPUT.
Osiguranik ne plaća usluge direktno ustanovi, osim u dva slučaja: medicinski kontakt centar obavesti ustanovu da uslugu naplati direktno od osiguranika (u slučaju da je iscrpljen godišnji limit ili sl.). U tom slučaju ustanova koja pruža uslugu naplaćuje osiguraniku cenu usluge, umanjenu za isti popust koji ustanova odobrava Osiguravaču. Drugi slučaj je kada osiguranik participira u određenom procentu u ceni pregleda (tada osiguranik plaća taj deo, a ostatak iznosa ordinacija fakturiše osiguravajućoj kompaniji.

Načini plaćanja

Pored gotovinskog plaćanja, na raspolaganju su i plaćanja čekovima građana, kao i platnim karticama Visa, Visa electron, Master card, Dina.

U narednom periodu ćemo se potruditi da zaključimo ugovore sa još nekoliko kompanija koje se bave ovim vidom zdravstvenog osiguranja.

Zakazivanje