O nama » Zdravstveno osiguranje

Šta je dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

Dobrovoljno zadravstveno osiguranje je osiguranje koje sami birate i koristite u skladu sa veličinom paketa za koji se odlučite. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje se naziva još i dodatno zdravstveno osiguranje. Jedini uslov za korišćenje usluga u privatnim ordinacijama i zdravstvenim ustanovama je da odabrane ustanove imaju zaključene ugovore o pružanju usluga sa osiguravajućom kućom čiji ste osiguranik.

Ovu vrstu osiguranja, u poslednje vreme, poslodavci nude u paketu benefita pri zapošljavanju.

Prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Bone-White-Blue-Groovy-You-Matter-Desktop-Wallpaper-1024x576 Zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ima mnoge prednosti:

Nema čekanja, jer se pregledi zakazuju sistematski i organizovano
Lako dostupni željeni lekari i tretmani
Profesionalna usluga u svim segmentima prevencije i zaštite Vašeg zdravlja
Podrška pri zakazivanju termina pregleda
Pomoć u izboru zdrvastvene ustanove i lekara
Lečenje bez dodatnih troškova

Internistička ordinacija Nešović prihvata kartice privatnih zdravstvenih osiguranja i to za sve usluge koje su na raspolaganju našim pacijentima, a u skladu sa procedurama koje su propisane od strane osiguravajućih kompanija. Procedure su, u većini slučajeva, slične.

Procedura pri dolasku na pregled

Medicinski kontakt centar osiguranja zakazuje pregled u ime osiguranika i odmah po dogovoru termina, šalje emailom ili faxom UPUT ordinaciji.
Kada osiguranik dođe na pregled, identifikuje se ispravom odgovarajućeg zdravstvenog osiguranja i ličnim dokumentom sa fotografijom. Posle obavljenog pregleda ili usluge, osiguranik i lekar tj ovlašćeno lice se potpisuju na UPUT.
Osiguranik ne plaća usluge direktno ustanovi, osim u dva slučaja: medicinski kontakt centar obavesti ustanovu da uslugu naplati direktno od osiguranika (u slučaju da je iscrpljen godišnji limit ili sl.). U tom slučaju ustanova koja pruža uslugu naplaćuje osiguraniku cenu usluge, umanjenu za isti popust koji ustanova odobrava Osiguravaču. Drugi slučaj je kada osiguranik participira u određenom procentu u ceni pregleda (tada osiguranik plaća taj deo, a ostatak iznosa ordinacija fakturiše osiguravajućoj kompaniji).

Načini plaćanja

Pored gotovinskog plaćanja, na raspolaganju su i plaćanja čekovima građana, kao i platnim karticama Visa, Visa electron, Master card, Dina.

Zakazivanje

DDOR_osiguranje-2 Zdravstveno osiguranje
Dunav-osiguranje-logo-2 Zdravstveno osiguranje
generali-osiguranje-logo-3 Zdravstveno osiguranje
sava-osiguranje-logo-2 Zdravstveno osiguranje
triglav_osiguranje-2 Zdravstveno osiguranje
uniqa_osiguranje-2 Zdravstveno osiguranje
wiener_logo-2 Zdravstveno osiguranje
milenijum_osiguranje-2 Zdravstveno osiguranje