O nama » Usluge » Pulmologija
pulmologija_banner-1024x137 Pulmologija

Pulmologija- Pulmološki pregled

Pulmologija je grana medicine, koja se bavi bolestima pluća i disajnih organa. Bavi se dijagnostikom, lečenjem i prevencijom. Zdravlje pluća je od vitalnog značaja za kvalitetan život.

Pulmološki pregled je potpuno bezbolan i ne zahteva posebnu pripremu pacijenta. Trajanje pulmološkog pregleda je, u proseku, oko 30 minuta.

spirometry-test-for-lung-diseases_cleanup Pulmologija
Pulmologija- ordinacija Nešović

Cenovnik

Faze pulmološkog pregleda

Pulmološki pregled obuhvata nekoliko faza:

  • Anamneza je faza pulmološkog pregleda u kojoj se kroz razgovor sa pacijentom dolazi do važnih podataka koji se tiču trenutnih tegoba, drugih oboljenja, porodične anamneze, podataka o eventualnim hirurškim intervencijama i bolničkim lečenjima
  • Fizikalni pregled- ovo je faza pulmološkog pregleda koja se sadrži inspekciju, palpaciju (opipavanje), auskultaciju (slušanje), merenje pritiska. Auskultacija ili slušanje rada pluća i srca je, možda, najznačajniji deo pulmološkog pregleda, jer se pomoću slušanja (stetoskopom) može postaviti sumnja na postojanje različitih oboljenja respiratornog sistema (pluća)
  • Preporuka za dalje lečenje ili predlog o dopunskoj dijagnostici, ako postoji potreba za time.

Kada se javiti pulmologu?

Najčešći razlog zbog kog se pacijenti javljaju pulmologu radi pregleda je kašalj. Kašalj može biti neproduktivan, suv ili produktivan. Produktivan kašalj je propraćen iskašljavanjem sadržaja iz pluća. Pored kašlja, na pulmološki pregled, se morate javiti ukoliko imate jedan od sledećih simptoma:

  • Probadajući bol, promenljivog intenziteta, u grudima koji se pojačava pri udisanju
  • Bol u grudima
  • Pritisak u grudima, naročito prilikom disanja i kašlja
  • “Šištanje“ u grudima (“sviranje“)

Pulmologija- Dijagnostičke procedure

Spirometrija

Spirometrija ili test plućne funkcije je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se procenjuje zapremina pluća i protok vazduha kroz disajne puteve.

Kada uraditi spirometriju- indikacije

Spirometrija se koristi za otkrivanje, kao  i praćenje astme, hroničnog bronhitisa, plućnog emfizema, HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća) i dr. Koristi se, takođe, i za praćenje uspešnosti terapije kod pacijenata sa nekom, već dijagnostikovanom, bolešću disajnog sistema.

Rendgenski snimak pluća

Rendgenski snimak pluća ili rendgenografija je potpuno bezbolan dijagnostički metod, za koji nije potrebna posebna priprema. Ovim metodom se može dijagnostikovati upala pluća (pneumonija), benigni i maligni tumori pluća, prisustvo stranog tela u disajnim putevima, hronične opstruktivne bolesti pluća, pleuralni izliv i td.

Rendgensko snimanje pluća predstavlja osnovni i najčešći dijagnostički metod u pulmologiji.

Zakazivanje