O nama » Usluge » Pedijatrija
pedijatrija_banner-1-1024x137 Pedijatrija
pedijatrija-1024x1024 Pedijatrija

Pedijatrija- nastanak

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi zdravljem deteta od njegovog rođenja, pa sve do navršenih 18 godina života. Osnovni zadatak pedijatrije je zaštita zdravlja dece, kao i prevencija bolesti. Osim toga, nadzor nad razvojem dece, blagovremeno prepoznavanje i lečenje bolesti i habilitacija i rehabilitacija dece ometene u razvoju. Uloga pedijatrije postaje sve složenija zbog porasta opterećenosti školske dece, bolesti zavisnosti, socijalne nesigurnosti i dr. Pedijatrija se smatra i preventivnom medicinom odraslih. Ona nekada pruža brigu i bolesnicima starijima od 18 godina. To se odnosi na hronične bolesnike, čija je bolest započela u detinjstvu. Pedijatrijska briga je aktivna i u prenatalnom periodu, u okviru fetalne medicine. Neonatologija, kao grana pedijatrije, deluje u okviru perinatalne medicine.

Pedijatrija se izdvojila iz interne medicine kao samostalna disciplina nakon spoznaje da se dete razlikuje od odrasloga čoveka po anatomskim i fiziološkim osobinama, kao i po reakcijama na patogene mikroorganizme i druge nadražaje iz okoline. Prvo medicinsko zbrinjavanje dece u Europi zabeleženo je u XVIII veku. Prva bolnica za stacionarno lečenje dece osnovana je 1802. godine u Parizu. 

Cenovnik

Pedijatrija u Srbiji

Utemeljivači savremene pedijatrije u Srbiji bili su:

 • dr Platon Papakostopulos (1864-1915)
 • dr Milenko Materni (1875-1929)
 • dr Milan Petrović (1886-1963)
 • dr Nadežda Stanojević (1887-1963)
 • dr Đura Jovanović (1892-1977)

Njihov doprinos razvoju pedijatrije u Srbiji je nemerljiv. Osnovali su i vodili prve pedijatrijske ustanove, bolnička odeljenja za decu, savetovališta za majke i decu, kao i dečije dispanzere u Beogradu i Novom Sadu. Oni su, takođe, bili osnivači Sekcije za dečju medicinu Srpskog lekarskog društva, a objavili su i veći broj stručnih i popularnih radova iz oblasti pedijatrije.

Pedijatrijske usluge- Internistička ordinacija Nešović

Pedijatrijski pregled obuhvata:

 • uzimanje anamneze
 • fizikalni pregled
 • tumačenje i analizu medicinske dokumentacije
 • postavljanje dijagnoze
 • predlog terapije
 • upućivanje na dodatne dijagnostičke i konsultantske preglede

Uz naš stručni tim, možete biti sigurni da će Vaša deca biti u najboljim rukama. Kontaktirajte nas i zakažite pregled danas, kako bi osigurali zdravlje Vaših najmlađih članova porodice. Vaše dete zaslužuje najbolju moguću negu, a mi smo tu da Vam pomognemo.

Zakazivanje