O nama » Usluge » Kardiologija
kardiologija_banner--1024x137 Kardiologija

Kardiološki pregled

Kardiološki pregled je potpuno bezbolan i nije potrebno da pacijent vrši nikakve posebne pripreme. Tokom kardiološkog pregleda se ne koriste nikakvi invazivni instrumenti, niti invazivne metode. Uobičajeno se koriste:

 • stetoskop
 • tenziometar (aparat za merenjekrvnog pritiska)
 • EKG aparat

Kardiološki pregled traje, prosečno, oko 30 minuta, a samo u izuzetnim slučajevima može trajati duže.

Cenovnik

Faze kardiološkog pregleda

kardiologija-1024x439 Kardiologija

Kardiološki pregled ima nekoliko faza:

 • Anamneza- uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama
 • Ličnu (porodičnu) anamnezu- podaci o prethodnim bolestima, detekcija faktora rizika kod pacijenta i njegovih srodnika
 • Kardiološki pregled
 • Konačno mišljenje i određivanje adekvatne terapije
 • Dopunske dijagnostičke procedure u koliko postoji potreba

Kada se javiti kardiologu?

Najčešći pokazatelj da vaše srce ne radi pravilno je bol u grudima. Bol u grudima je siguran signal da vam je potreban kardiološki pregled. Obično je propraćen i drugim znacima, poput stezanja ili pritiska na grudni koš (pacijenti ovakvo stanje često opisuju osećajem da im neko sedi na grudima), probadanja, nedostatka daha, ubrzanog zamaranja, nepravilan rad srca (usporen, ubrzan ili i jedno i drugo) i td.

Dijagnostičke procedure

Ehokradiografija

Ehokardiografski pregled je neinvanzivna i bezbolna metoda koja ne zahteva nikakvu posebnu pripremu pacijenta. Nema nikakva štetna dejstva, pa se može primeniti i u ranoj životnoj dobi. Ovom metodom se mogu otkriti različiti poremečaji koji se drugim metodama mogu samo naslutiti. Poseban značaj ehokardiografije se ogleda u praćenju razvoja bolesti, kao i u praćenju efekata primenjene terapije. Takođe, može biti faktor u donošenju pravovremene odluke o invazivnom (hirurškom) lečenju nekih bolesti srca. Ovim pregledom se određuju:

 • Dimenzije srčanih šupljina
 • Ejekciona frakcija
 • Procena funkcije i izgleda valvula
 • Stanje perikarda
 • Prisustvo tromba

24h holter monitoring krvnog pritiska (holter AMP)

Nošenje 24h holtera krvnog pritiska je važno da bi se utvrdila hipertenzija (povišen krvni pritisak). Pacijent, tokom monitoringa, pije svoju redovnu terapiju.

Tokom 24 sata na nadlakticu se postavlja manžetna koja je povezana sa malim aparatom koji se nosi u torbici pričvršćenoj oko pojasa. Tokom dana, na svakih 15 minuta i tokom noći na svakih 30 minuta, manžetna se naduvava i meri se arterijski pritisak koji se beleži u memoriju aparata. Pacijent, za to vreme, obavlja svoje, uobičajne, dnevne aktivnosti i vodi precizno dnevnik o njima. Nakon isteka 24-sata aparat se skida i vrši se očitavanje rezultata varijacija krvnog pritiska. Na osnovu očitanih rezultata, određuje se terapija, količina, vrsta leka i raspored ordiniranja. Nakon toga, ovom metodom se može pratiti i uspešnost i pravilnost dozirane terapije.

24h holter ekg monitoring

U stanju mirovanja, stresa, napora, u zavisnosti od doba dana, budnosti, spavanja električna aktivnost srca se menja. Kad dođete da snimite EKG srca, tada dobijate električnu aktivnost srca samo za taj period dok se EKG snima. Sve one promene u aktivnosti srca koje nisu stalne, koje se javljaju povremeno ili samo u nekim određenim situacijama najverovatnije se neće registrovati tokom jednog pregleda lekara. Holter EKG monitoring služi da bi saznali da li postoje promene u električnoj aktivnosti srca u realnim životnim okolnostima.

Na grudni koš pacijenta se lepi sedam elektroda koje su povezane malim aparatom. Aparat, kontinuirano, tokom 24-sata registruje električnu aktivnost srca, pri čemu pacijent radi svoje uobičajene aktivnosti. Pri tome, kao i kod holter AMP monitringa, pacijent vodi dnevnik aktivnosti.

kardiologija-1-1024x1024 Kardiologija

Kardiološki pregled: Hipertenzija – tihi ubica

Hipertenzija je poznata kao „tihi ubica“, jer se često ne manifestuje nikakvim simptomima, ali značajno povećava rizik od srčanih oboljenja, moždanog udara i drugih zdravstvenih problema. Kardiolog, dr Maja Nešović se posebno bavi lečenjem hipertenzije, jer je to jedna od najčešćih kardiovaskularnih bolesti koja se javlja kod ljudi svih uzrasta.

Više o temi hipertenzije možete pročitati na našoj BLOG stranici.

Zakazivanje